browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ellisto

 

Ellisto staat voor de essentiële kernwaarden die noodzakelijk zijn voor het realiseren van ambities en het bereiken van doelen.

Eigenaarschap

Eigenaar zijn van de resultaten is belangrijk. Eigenaarschap is een gevoel. Het geeft je de energie om zaken op te pakken. Het is als het ware de interne driver om over te gaan tot actie, om vast te houden bij tegenslag. Zonder eigenaarschap neemt de kans op succes sterk af.

Leiderschap

Leiderschap; een woord met vele betekenissen. Wat maakt iemand tot leider? In elk geval bepaal je niet zelf of je een leider bent. Dat wordt bepaald door degene die geleid wordt. Voor mij is leiderschap het vermogen om anderen in een bepaalde richting te kunnen bewegen; Beweging creëren zonder het gebruik van macht. Hoe meer de beweging van binnen uit komt, hoe krachtiger de beweging zal zijn.

Lef tonen

Lef is voor mij ook een belangrijke kernwaarde voor het bereiken van resultaten. Lef is ook een interne energiebron die je actie kracht geeft, ook vooral als er weerstand overwonnen moet worden.

Integraal benaderen

Zelden is de wereld simpel. Zaken staan zelden op zich zelf. Kracht schuilt vaak in de eenvoud, maar toch is het doorgronden van de samenhang essentieel om de juiste actie in te zetten. Doorgronden betekent niet uitsluitend rationeel doorgronden of analyseren. Integrale benadering bestaat veel meer uit de zaak van meerdere kanten bekijken, en je gevoel laten meespreken.

Strategie bedenken en bijsturen.

Strategie is niets anders dan planmatig handelen, structuur aanbrengen. Om de doelen te bereiken is het noodzakelijk planmatig te handelen vanuit een doordachte strategie. Door te monitoren op de (tussen)resultaten wordt duidelijk of de doelen bereikt gaan worden. Bij het uitblijven van resultaten , zal de strategie aangepast moeten worden

 

Team selecteren

Resultaten bereik je meestal niet alleen. Je zult bijna altijd in teamverband moeten werken. De eerste stap is de Teamleden selecteren op basis van datgene dat functioneel noodzakelijk is om succesvol te zijn.  Daarna zullen de Teamleden de verbinding met de ander aan moeten gaan . Vertrouwen schenken en ontvangen.

Ontwikkelen

Ontwikkelen staat voor beweging. De wereld staat niet stil. Tijdens een project of een programma is het zaak om te blijven investeren in de ontwikkeling van het team. Het verhogen van kennis en vaardigheden. Blijven investeren in de onderlinge relatie.