browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Integrale multidisciplinaire Projecten.

Integrale multidisciplinaire Projecten.

Samenwerking Opdrachgever – Opdrachtnemer
Steeds meer mensen raken overtuigd van het feit dat een goede samenwerking tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer een belangrijke bijdrage levert aan het op tijd en binnen budget opleveren van het bouwproject. Samenwerken gaat over mensen, met al hun kwaliteiten en emoties. En samenwerken gaat niet vanzelf.
System Engineering
Ontwerpen en Bouwen onder System Engineering. Ook het goed inrichten van het System Engineering proces draagt bij het succes van het project. Een goede procesinrichting, maar ook voldoende vaardigheid bij de projectmedewerkers is voorwaarde voor een geslaagd project. Het gaat immers altijd anders dan verwacht. En hoe voorkom je de papieren tijger.

Kostenbeheersing en wijzigingenbeheer
Niet zelden ontstaan de problemen op het werk door financiele zorgen van één van de partijen, of door een stortvloed aan wijzigingen. Het loopt anders dan gedacht. Hoe ga je daar mee om? En hoe doe je dat samen? Tijdens het realiseren van integrale design en construct contracten is het structureel beheersen van de alle wijzigingen en de daarbij behorende  kosten van groot belang. Ook hier is een procesmaige aanpak, met oog voor de factor mens een belangrijke factor voor het succes .

Onderhoudsmanagement
En dan is het bouwwerk klaar. De gebruiksfase breekt aan. Het bouwwerk moet haar functie gaan vervullen, onderhouden worden, en eventuele storing hersteld worden. Hoe organiseer je dat dan. Vaak spelen ander mensen een rol in deze fase. Aan opdrachtgeverskant komt eer een beheerorganisatie in beeld. Aan opdrachtnemerskanr ruimen de bouwers het veld en doet de onderhoudsafdeling zijn intrede.
Ook hier is een porcesmatige aanpak noodzakelijk om efficient de tijdige beschikbaarheid binnen het budget te waarborgen. In wezen is het onderhoudsmanagementporcoces niet zoveel anders dan het System Engineering proces. Ook hier geldt het advies: Richt een deugdelijk proces zorgvuldig in en heb ook oog voor de mensen die er een rol in spelen. Mensen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer

Implementatie van veranderingstrajecten.
De opkomst van integrale DBFM contracten vraagt waarschijnlijk andere vaardigehden van het bedrijf. Zowel voor de opdrachtegever als voor de opdrachtnemer wijzigen de rollen.  De interne bedrijfsprocessen en de wijze waarop de mensen hun nieuwe rol invullen zullen mee moeten veranderen. Niet noodzakelijkerwijs beter of slechter dan vroeger, maar wel anders. Aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dit vraagt om implemetatie van veranderingen.

Coaching
Of het nu gaat om de noodzaak voor het inrichten van projectprocessen binnen de kaders van een project of de noodzaak om een andere rol als opdrachtgever of opdrachtnemer in te nemen, zonder draagvlak van de medewerkers zal het niet gaan. He coachen van de persoonlijke ontwikkeling van keyspelers in het proces, of het managementteam kan dan een uitkomst bieden.